Haber Koşulları
• Firmalar ve ajanslar tarafından gönderilen bültenlerdeki haber, ürün tanıtımı vs. içeriğinin, yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) redakte edileceği bilinmelidir.
 
• Haber alımına her ayın en geç 20’sine kadar son verilmektedir. Ayın 20’sinden sonra tarafımıza iletilecek haberler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır (güncelliğini yitirmedikçe). 
  
• Gönderilen haber, ürün tanıtımı, teknik yazı vs.’de üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak, ürün/marka kıyaslamaları gibi tartışmalara yol açacak içerikten kaçınılmalıdır.
 
• Yazı işleri tarafından dergimizde yayınlanmak üzere hazırlanması istenen haberler için, ilgili etkinlikten en az 3-4 gün önce davet gönderilmesi gerekmektedir. 
 
• Haberin içerdiği mesaj, güncel, yeni olmalıdır.
 
• Dergimizde yayınlanması istenen haberlerle ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.
 
• Haberler, redakte edildikten sonra, haberi gönderen kaynağa yayından önce kontrol amaçlı gönderilmeyecektir.
 
• Haberlerde kullanılacak görsellerin çözünürlüğünün yüksek olmasına (300 dpi) dikkat edilmelidir. 
 
• Makale ve teknik yazılarda kullanılan tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. 
 
• Makalelerin başında yazarların kısa birer özgeçmişleri, teknik yazıların sonunda da mutlaka ilgili firma ve yazarın ünvanıyla birlikte yer alması gerekmektedir. 


DTK Doğalgaz, Tesisat ve Klima Dergisi
DTK 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Adres

Düğmeciler Mahallesi

Sofular Bostanı Sokak

No:8/2 Eyüp İstanbul

Telefon
0212 544 76 20 - 21
Mail
dtk@dtkdergisi.com